“Malgrat totes les dificultats que hem passat, ens podem sentir orgullosos tant pels resultats obtinguts com per l’esforç que hem fet.”
Olga Pané
GERENT DEL Parc de Salut Mar
Dades de l'any

Assistència

Equip humà

Docència, Recerca i Innovació i Transformació Digital

Ciutadania

Recursos econòmics

Infraestructures i serveis de suport

“2021 se ha caracterizado por ser el segundo año de la pandemia pero también el año de la recuperación de la actividad asistencial, todo ello ha supuesto un esfuerzo muy importante por parte de nuestros profesionales”

“El año 2021 ha supuesto un nuevo modelo de gestión basado en la captación y retención de profesionales. El desarrollo competencial, el aumento de la visibilidad y la participación, el desarrollo de la prescripción enfermera y del modelo de práctica avanzada han sido y son los ejes del modelo.”
Dr. Miguel Pera i Dra. Paloma Garcimartín
Director de l’Àrea Assistencial i Mèdica i Directora d’Infermeria

Altes hospitalàries

2020

32.513

2021

31.732
-2,40%

Estada mitjana a l’hospital

2020
7,4
2021
6,45
-8,65%

Altes d’hospitalització a domicili

2020
2.241
2021
1.604
-28,4%

Intervencions quirúrgiques

2020
14.276
2021
15.114
+6%

Evolució de les altes

Urgències per nivell

triatge

PRIMER NIVELL
SEGON NIVELL
TERCER NIVELL
QUART NIVELL
CINQUÉ NIVELL
2020
2021

Consultes externes

primeres visites
visites succesives

VISITES TOTALS

417.252
462.419
visites no presencials
130.306

RAE

Teleconsultes

2020
360000
2021
470000
+33%

Hospital de dia

2020
42.615
2021
51.533
+21%

Qualitat

Indicadors

2020 2021
Avaluació dolor 88,10% 90,80%
Mortalitat 2,83% 2,80%
Caigudes aguts 2,60% 2,38%

Objectius assolits

Realitzar més del 40% de les visites a CCEE modalitat no presencial.
Dissenyar l’avaluació de Patient Related Outcome Measures en 5 procediments, incorporant al fòrum de pacients en la seva avaluació.
Elaborar i posar en marxa el pla de contingència per garantir l’activitat i la seguretat de pacients i professionals i la mínima afectació de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar en l’activitat diària.
Definir el model de rol avançat de la infermeria del Parc de Salut Mar i avaluar el seu impacte en dos àmbits de treball: Malaltia Infecciosa i Malaltia Intestinal Inflamatòria.
Aconseguir acord per incorporar PET-TAC a l’espai ciclotró.
COMPROMÍS amb la qualitat assistencial i la seguretat dels i les pacients, i en incorporar la seva experiència
Treballem per millorar la reducció de les desigualtats, l’accessibilitat i l’alfabetització sanitària, afavorint entorns de privacitat per als pacients i la confidencialitat de les seves dades.
"L’actiu més important del Parc de Salut Mar són els seus professionals. El més important ara és cuidar-los, millorar la contractació, millorar les condicions de treball, escoltar-nos. Aquesta és la principal recepta per tal d’aconseguir mantenir o retenir el talent i recuperar aquella il·lusió i energia nova per donar el millor de nosaltres mateixos per tractar als nostres pacients."
Dra. Elvira Bisbe
Adjunta del Servei d’Anestiosologia i Reanimació

Per categories

2020 2021
PERSONAL DIRECTIU 5 5
TÈCNICS/TÈCNIQUES SUPERIORS ASSISTENCIALS 935 966
TÈCNICS/TÈCNIQUES MITJANS/ES ASSISTENCIALS 1.129 1.250
TÈCNICS/TÈCNIQUES AUXILIARS ASSISTENCIALS 857 944
PERSONAL ASSISTENCIAL NO QUALIFICAT 3 2
PERSONAL NO ASSISTENCIAL 617 655
TOTAL 3.546 3.822

Evolució de la plantilla

Professionals (equivalent a 40 hores)

PERSONES
925
+29,53%

Edat mitjana

Distribució per gènere

Homes
Dones

Formació continuada

S’augmenten les hores i els cursos impartits

42.925

Hores de formació continuada

373

Cursos

14.195

Professionals que han realitzat els cursos

Comunicació interna

Intranet

1.257

Publicacions

131

Publicacions MARExpress

Objectius assolits

Disseny i Implementació del Pla de Captació i de Retenció de Talent del Parc de Salut Mar amb l’objectiu d’atraure i de fidelitzar nous professionals.
Identificar estratègies per a la retenció i captació de professionals sanitaris a partir de l’anàlisi de les expectatives i valors de les noves generacions, mitjançant la metodologia de “grups focals”.
Dissenyar un pla per garantir la captació i contractació anual de mínim el 50% de la promoció d’infermeres de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM), coordinant el pla docent –pràctiques, les necessitats organitzatives i l’oferta contractual (pre i post graduació).
Aplicar el Pla Pilot d’enllaç entre les pràctiques i el servei de contractació de RRHH per les TCAI de l’Institut Bonanova.
Redefinir el model de col·laboració entre les direccions d’Infermeria i RRHH per a la retenció, captació i planificació del personal d’infermeria.
Implementar un sistema d'accés telefònic àgil i efectiu a les àrees de gestió administratives de RRHH, per millorar la informació i les gestions laborals que no necessitin presencialitat.
Definir el model de treball a distància al Parc de Salut Mar, identificant el mapa de possibilitats per àrees assistencials i no assistencials, i el protocol d’aprovació intern. Implementar el model en 3 unitats/serveis/departaments.
Persistir en la negociació del III conveni col·lectiu.
Implementació del Teams Live, nova eina de retransmissió en directe, per a la comunicació interna.
COMPROMÍS amb la Promoció de la Salut i Entorns saludables, amb el Coneixement i Capacitació professional, amb la Igualtat d’oportunitats i, per un Treball digne i estable 
El compromís social del Parc de Salut Mar amb els professionals s’orienta a construir i mantenir relacions laborals a llarg termini, en igualtat d’oportunitats, promovent el coneixement, la capacitació professional, i la promoció de la salut.

Campus Hospital del Mar

"Formem a persones per convertir-les en els infermers i infermeres del futur. Professionals capaços de proporcionar cures innovadores i de qualitat basades en l’evidència científica i d’aquesta manera contribuir a la millora de la salut de la població. Com ho fem? Comprenent les necessitats dels estudiants i les estudiants, a través del diàleg i facilitant el seu aprenentatge amb l’ús d’una diversitat de metodologies docents."
Esther Insa
Directora de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar-UPF

Alumnes

610

Institut Bonanova

354

Grau en Medicina

385

Grau Infermeria

312

Grau en Fisioteràpia

46

Màsters i postGraus

Residents

278

Especialitats amb més residents:

Psiquiatria
Anestèsia i reanimació
Psicologia

Recerca

"El 2021 ha sido un año muy bueno en cuanto a producción científica. Hemos mejorado mucho en la publicación de artículos de excelencia, hemos hecho récord histórico en ayudas nacionales FIS y hemos mejorado en la captación de proyectos europeos. Tenemos además 3 nuevas patentes y hemos seguido avanzando para mejorar el impacto y la excelencia científica de los ensayos clínicos."
Dra. Vanesa Nogales
Directora Adjunta de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

Finançament de projectes de recerca per programa

TOTAL
34.557.227,35€
Epidemiologia i salut pública
3.584.980,23
Clínica Translacional
4.850.293,22
Càncer
8.029.161,45
Neurociències
12.643.935,46
Informàtica biomèdica
4.907.942,89
Hospital
100.715,00
Gestió
440.199,10

Publicacions per programa

Epidemiologia i salut pública
Clínica Translacional
Càncer
Neurociències
Informàtica biomèdica
Total publicacions indexades
1130
Publicacions totals
(indexades i no indexades)
2020
1494
Publicacions totals
(indexades i no indexades)
2021

Projectes de recerca, per programa

147

Contractes

per la realització de serveis, mecenatge o participació en litacions

153

Assajos clínics

11 milions €

28

Projectes de recerca ISCIII

Adjudicats

48

Projectes de recerca ISCIII

Presentats

2

Horizon 2020

Projectes aprovats

3

Marató TV3

Projectes de recerca relacionats amb la COVID-19

23

European Innovation Council

Propostes presentades

B+

Reacreditació de l'IMIM com a centre CERCA

Obtenió de la qualificació B+

1

REACREDITACIÓ

De LA UNITAT DE RECERCA CLÍNICA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA COM A UNITAT D'ASSAIGS CLÍNICS EN FASE 1

6

Patents europees

Conjuntes amb altres institucions

3

Patents europees

Noves patents en tràmit

Innovació i transformació digital

"Durant el 2021 l’eix principal ha estat com treballem les dades, com volem que la dada sigui un actiu per millorar l’atenció a les persones. Estem potenciant moltíssim l’ús secundari de les dades per introduir estudis d’evidència de dades de vida real. No podem tenir una atenció centrada en la persona sense una atenció centrada en les dades de la persona."
Dr. Jordi Martínez
Director d'innovació i transformació digital

Projectes

LINKELA
Aplicació mòbil de telemedicina que pretén millorar la qualitat de vida i oferir una atenció multidisciplinària de les persones afectades d’ELA.
SMART URINAL
Urinari intel·ligent per a la monitorització remota dels nivells d’hidratació dels pacients a partir de diversos paràmetres de l’orina i que facilita l’autogestió i adherència dels usuaris.
Doctomatic
Implementació de la telemedicina com a eina per a facilitar el seguiment del pacient i empoderar-lo.
REDCAP
Plataforma web per crear i administrar bases de dades i enquestes en línia que facilita el treball col·laboratiu entre els membres que formen part del Consorci REDCap.
Integració de dades òmiques
Estandardització de les dades òmiques per a millorar la seva qualitat i permetre que es puguin equiparar amb els estàndards europeus. Això permetrà un increment en la capacitat de diagnosi per al pacient i una major eficiència en el tractament d'aquestes dades per l'hospital.
Command Center
Centre de Comandament per l’anàlisi i visualització de dades de l’hospital en temps real amb l’objectiu de donar suport a la presa de decisions per a una millor gestió clínica i de processos.
ILUO
Digitalització de la graella de coneixements bàsics i específics necessaris en cada àmbit de treball per tal de gestionar adequadament les necessitats de formació dels professionals de l’àrea de infermeria.
Mar Innovation Lab
Iniciativa que té per objectiu impulsar el treball en grups multidisciplinaris de professionals sanitaris per resoldre nous reptes en salut al Parc de Salut Mar.

Projectes en marxa

2020
18
2021
32
+77%

Visualitzacions del Butlletí d'Innovació

2020
+28,50%
2021
+35,50%
+24,5%

Tasa d'èxit de projectes finançats

2020
+21%
2021
+62%
+195,2%

Esdeveniments de difusió organitzats

2020 2021
Interns 1 5
Externs 0 1

Objectius assolits

Signatura del conveni de col·laboració entre el Parc de Salut Mar, la Univeristat Pompeu Fabra (UPF) i el Departament de salut per a la creació  d’un nou grau en Medicina.
A l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mediques (IMIM) s’ha augmentat la taxa d'èxit tant en projectes nacionals competitius com en projectes internacionals, alguns dels quals són del màxim prestigi.
Posar en marxa la iniciativa MAR INNOVATION LAB.
COMPROMÍS amb la projecció social i la divulgació sanitària i científica i, amb l'impuls de la recerca.
"L’Hospital del Mar entra en una fase de reconstrucció per ser un Hospital de referència per als ciutadans. Amb els Amics de l’Hospital del Mar volem apropar l’Hospital a la gent, que se l’estimi i se’l senti seu però necessitem també la seva complicitat, necessitem que la gent s’involucri."
Sr. Xavier Trias
President de la Fundació Amics de l’Hospital del Mar

Programa de participació de pacients i famílies

Avaluació de la qualitat percebuda

RECLAMACIONS

-4,5%

2021 vs. 2019

+29,6%

2021 vs. 2020

INCREMENT

+23,8%

assitencials

+15,7%

tracte

6,3%

informació

Resultats destacats enquesta de satisfacció

GRAU DE SATISFACCIÓ

8,53

CATALUNYA

8,65

HOSPITAL DEL MAR

FIDELITZACIÓ

89,6%

CATALUNYA

93,7%

HOSPITAL DEL MAR

CATALUNYA
HOSPITAL DEL MAR
Si pugués triar, continuaria venint al nostre hospital?
Tracte personal de les infermeres
Informació sobre la intervenció
Tracte personal dels metges
El menjar de l'hospital
Tranquiŀlitat per descansar a la nit
Temps a la llista d'espera

GRAU DE SATISFACCIÓ

8,14

CATALUNYA

8,36

HOSPITAL DEL MAR

FIDELITZACIÓ

86,9%

CATALUNYA

92,5%

HOSPITAL DEL MAR

Catalunya
Hospital del Mar
Si pugués triar, tornaria a anra a aquest mateix especialista?
Respecte a la seva intimitat
Tracte personal de les infermeres
Tracte personal del metge
Comoditat sala d’espera
Quantitat de persones sala d'espera
Coordinació metge de primària i l’especialista

Programa de voluntariat

Nous programes d'acompanyament

16

VOLUNTÀRIES

1.029

INTERVENCIONS

776

BENEFICIÀRIES

Alfabetització digital

Comunicació pública

Aparicions a mitjans de comunicació

56

NOTES PREMSA

(19,15%)

7

SEMÀFORS VERDS

(+75%)

La Vanguardia
Olaiz San Martín
INFERMERA DE L'HOSPITAL DEL MAR
La Vanguardia
Marta Argilés
PSICÒLOGA DE L'HOSPITAL DEL MAR
Ara
Lucía Ferro
NEUROFISIÒLOGA DE L'HOSPITAL DEL MAR
Ara
Olga Pané
GERENT DEL PARC DE SALUT MAR
El Periódico
Rodrigo Rocamora
DIRECTOR DEL CENTRE D'EPILÈPSIA A L'HOSPITAL DEL MAR
El Periódico
Jordi Alonso
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA DE L'INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D'INVESTIGACIONS MÈDIQUES
El Periódico
August Supervía
METGE D'URGÈNCIES I COORDINADOR DE LA UNITAT DE TOXICOLOGIA CLÍNICA DE L'HOSPITAL DEL MAR
IMPACTES/APARICIONS
8.314
+5,5%
PETICIONS
1.056
+17,2%

Ecosistema web

3271510

VISITES

(83,6%)

4

NOUS MICROSITES

Néixer a l'Hospital del Mar
MÉS INFO
Ofertes de feina del Parc de Salut Mar
MÉS INFO
Un respir al càncer
MÉS INFO
Informació per a futurs residents
MÉS INFO

Xarxes socials

35015

SEGUIDORS

(+11,73%)

34274

SEGUIDORS

(+26,24%)

4492

SEGUIDORS

(+4,3%)

15459

SEGUIDORS

(+68,03%)

2811

SEGUIDORS

(+215%)

238274

REPRODUCCIONS

(+8,9%)

29

STREAMINGS

(+8,9%)

Objectius assolits

Augment de les comunicacions i seguidors a les diferents xarxes.
Revisar i definir els espais i òrgans de participació ciutadana en el Parc de Salut Mar.
Revisar el Codi Ètic del Parc de Salut Mar incorporant els valors de la de responsabilitat social.
Organitzar sessions de formació a l’aula d’alfabetització digital dirigit a pacients. 
Dins del Programa La Mar de Saludable definir un programa d’actuació per a professionals propers a la jubilació i de suport posterior.

Fundació Amics de l’Hospital del Mar

Origen dels recursos

FUNDACIONS I EMPRESES
ACCIONS I CAMPANYES
AMICS/AMIGUES

Destinació de recursos

RECERCA
49,00%
ASSISTENCIAL
28,00%
ESPAIS, MATERIALS I EQUIPAMENTS
15,00%
ESTRUCTURA
8,00%
COMPROMÍS amb la projecció social i la divulgació sanitària i científica, amb la participació comunitària i, amb la docència, recerca i innovació socialment responsables
Implicats en generar valor social per aconseguir un sistema sanitari més humanitzat, a través de la participació en projectes socials i comunitaris al servei dels pacients, de les seves famílies i de la societat en general. Promovem programes i activitats de prevenció de malalties, d'acompanyament, de voluntariat i de divulgació científica i docent.

Resultat 2021

PRESSUPOST PREVIST 2021
381.614.194,21€
PRESSUPOST REAL 2021
397.941.920,39€

Objectius assolits

Assegurar el finançament de la Fase II i presentar-se a la primera convocatòria de Fons Europeus Next Generation.
Obres fase prèvia acabades el 31/12/21.
Acabada la confecció dels plecs licitació fase 2 ampliació Hospital del Mar a l’abril de 2021.
Assolir la conversió de la subvenció de 1,9M€ en inversions.
Donar accés al BI ( Web Focus) als caps de servei per fer-los partícips de: L’activitat Concertada amb CatSalut i les desviacions de la seva activitat, l’anàlisi de la casuística comparada , els costos per activitat comparada, l’increment o decrement de recursos humans del seu àmbit o servei, despeses de consums directes i reclamacions.
COMPROMÍS amb una contractació socialment responsable
El Parc de Salut Mar aposta per incrementar les clàusules ambientals i socials en la contractació pública responsable.
"El 2021 va ser un any excepcional des del punt de vista de que vem gaudir d’un pressupost d’inversions bastant superior al dels darrers anys. Totes aquestes inversions es van materialitzar en temes importants com solucionar problemes d’infraestructures o de clima, també en realitzar inversions importants en equipament electromèdic i a nivell de mobiliari clínic a més de tirar endavant obres i treballs previs per poder començar les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar. "
Sra. Elisabet Izquierdo
Directora de serveis generals i infraestructures

Inversions

TOTAL 2021
20,84M€
Millores de les infraestructures
3,52M€
Nous equipaments
6,09M€
Mobiliari
1,82M€
Renovació tecnològica
0,56M€
Treballs previs per a l’inici de les obres d’amplicació
6,78M€
Nous aparells d’electromedicina
0,77M€
Nous llits i altre mobiliari
1,30M€
CARÀCTER ORDINARI
11,99M€
AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL DEL MAR
8,85M€

Projecte d'ampliació de l'Hospital del Mar

"L’Hospital del Mar viu una ambiciosa transformació, amb l’inici de la segona fase de l’obra d’ampliació del centre. Un hospital transformable, adaptat i connecta’t, respectuós amb el medi ambient i que integrarà les últimes tecnologies per acostar-se als usuaris i oferir-los la millor atenció. Amb 75 llits més d’hospitalització, una nova UCI i quatre nous quiròfans d’última generació, el centre guanyarà més de 20.000 m2 de superfície, amb un projecte que actua com a dinamitzador de l’economia, amb la contractació de més de 400 persones al seu entorn."

Hospitalització

544

LLITS CONVENCIONALS

14

LLITS DE NOUNATS

36

LLITS PER A MALALTS CRÍTICS

18

SEMI-CRÍTICS

Bloc Quirúrgic

22

QUIRÒFANS

42

LLITS DE REA

Atenció al part

6

SALES DE PARTS

2

QUIRÒFANS

4

LLITS REA

Servei d’urgències

104

BOXS

20

CONSULTES

Àrea ambulatòria

151

CONSULTORIS DE CCEE

66

GABINETS DIAGNÒSTICS

95

PUNTS D’ATENCIÓ H. DE DIA

16

PUNTS UNITAT DEL DOLOR

Transformació d’espais

Execució del projecte: FASE 2

Objectius assolits

Assegurar el finançament de la Fase II i presentar-se a la primera convocatòria de Fons Europeus Next Generation.
Obres fase prèvia acabades el 31/12/21.
Acabada la confecció dels plecs licitació fase 2 ampliació Hospital del Mar a l’abril de 2021.
COMPROMÍS amb la sensibilització pel canvi climàtic, amb la gestió sostenible dels recursos i amb la gestió responsable dels residus
Ens esforcem per minimitzar l’impacte ambiental que genera la nostra activitat, incorporant noves infraestructures i tecnologies que contribueixin positivament a un desenvolupament sostenible. Convidem als professionals a que participin en la gestió responsable dels recursos.

El 2021 d'un cop d'ull

Altres notícies

Un estudio identifica el mecanismo que desencadena la respuesta de las neuronas del cerebro. Jana Selent, Tomasz Stepniewski. Europa Press.
VISITAR
Un nuevo modelo predice el riesgo de tener cáncer de mama hasta a 20 años vista. Javier Louro, Marta Román. El Periódico.
VISITAR
El Hospital del Mar, pionero en España en tratar calcificaciones coronarias. Beatriz Vaquerizo. eldiario.es.
VISITAR
La marxa nòrdica és ideal per tractar seqüeles post-Covid-19.
VISITAR
La UPF i l’Hospital del Mar oferiran el curs vinent un nou grau en Medicina adaptat a les necessitats actuals.
VISITAR
Estudien la utilitat de la tècnica del gangli sentinella en càncer de pròstata. Lluís Fumado. RAC 1.
VISITAR
Avenç contra el càncer de mama: Activar una molècula ajuda a tractar-lo. Aura Muntasell. El Periódico.
VISITAR
El accidente cerebrovascular que se esconde tras una falsa migraña. Ana Rodríguez. El País.
VISITAR
Un mètode permet preveure si un pacient tindrà dolor crònic després d'una operació. Antonio Montes. TV3.
VISITAR
Descobreixen com el cervell modula el cor . Rodrigo Rocamora. Radio Barcelona.
VISITAR
La mitad de los sanitarios tiene síntomas de algún trastorno mental por la covid. Jordi Alonso, Víctor Pérez. La Vanguardia.
VISITAR
El Hospital del Mar inaugura una unidad para patologías neuro-oftalmológicas. Miguel Ángel Rubio, Marta Saint-Gerons. La Vanguardia.
VISITAR
Protegir l’hipocamp de la radiació en pacients amb càncer de pulmó redueix l’afectació a la memòria. Nuria Rodríguez de Dios. La Vanguardia.
VISITAR
La biòpsia líquida permet predir recaigudes en pacients amb càncer de recte localment avançat. Clara Montagut.
VISITAR
Identificado el tipo de colesterol bueno que reduce el infarto. Roberto Elosua. La Vanguardia.
VISITAR
Inici d’un assaig clínic amb immunoglobulines per prevenir els efectes secundaris de la COVID-19. Dr. Güerri. TV3.
VISITAR
El Premi Ensenyament galardona a centros de Jesús (Tarragona), Barcelona e Igualada (Barcelona). Montse Blanes. 20 minutos.
VISITAR

Òrgans de govern

CONSELL RECTOR

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

President

Sr. Davide Malmusi

Vicepresident

ÒRGANS DE DIRECCIÓ

Sra. Olga Pané i Mena

Gerent

COMPROMÍS amb la transparència, amb orientar els recursos a les necessitats de la ciutadania i amb la lluita contra el frau
Ens exigim la màxima transparència en la informació en tots els àmbits del PSMAR.